RIS Autisme Faalangst English

Instructeur

Mijn naam is Hetty van den Hout. Ik ben geboren in Rotterdam en werk sinds 1998 in Almere. Na 12 jaar manager te zijn geweest in de farmaceutische branche leek het me geweldig een eigen zaak te starten. Ik heb als instructeur anderhalf jaar ervaring bij een grotere rijschool opgedaan. Lesgegeven aan jongeren en ouderen, in het Nederlands en in het Engels en met heel veel plezier. In januari 2012 ben ik gestart als ZZP-er met autorijschool Forever

Daarnaast heb ik me verdiept in twee gebieden die bij het geven van rijlessen een iets andere benadering van de instructeur vraagt: faalangst en autisme. Mijn driejarige HBO-opleiding Psychologie kan ik hierbij goed gebruiken. Graag wil ik samen met de kandidaat werken aan een gezamenlijk einddoel met zo min mogelijk lessen en met maximaal resultaat. Zodat u op het examen hoort: “gefeliciteerd , u bent geslaagd”. Dus precies genoeg lessen om de benodigde vaardigheid te krijgen.

Ik houd van een open en transparante manier van lesgeven. Een leerling kan en mag op elk moment vragen waarom ik dingen doe zoals ik ze doe of zeg zoals ik ze zeg. Als kandidaat investeert u tijd en geld om een rijbewijs te halen en u heeft het meeste profijt van de lessen als deze in een ontspannen sfeer plaatsvinden. In een ontspannen sfeer leer je ook plezieriger en sneller. De lessen zijn een leerproces en dat betekent dat je veel leermomenten zult hebben (we spreken dus niet van fouten). Telkens kansen om jezelf te verbeteren en uiteindelijk leiden alle inspanningen tot een positief resultaat.

Rijopleiding In Stappen (R.I.S.)


Beginnende automobilisten in de leeftijd van 18-24 jaar veroorzaken de meeste verkeersongevallen. Uit onderzoek naar de oorzaken bleek dat verbreding en verdieping van de basisrijopleiding dringend gewenst was. Opmerkelijk genoeg bleek dat het slagingspercentage bij deze meer gestructureerde rij-opleiding boven het landelijk gemiddelde uit kwam. Leerlingen blijken beter voorbereid op hun verkeerstaak.

De totale lesstof bij deze Rijopleiding-In-Stappen (verder kortweg R.I.S genoemd) is opgebouwd uit 4 modules in oplopende moeilijkheidsgraad. Er wordt gestart met voertuigbediening (module 1), daarna eenvoudige verkeerssituaties (module 2), complexe verkeerssituaties (module 3) en tenslotte de praktische toepassing van de drie modules tezamen zodat de kandidaat, aangepast en besluitvaardig, geheel zelfstandig kan deelnemen aan het verkeer (module 4).

De voortgang van de praktische rijvaardigheid wordt bijgehouden op een zogenaamde RIS-leskaart. Hierdoor kan de kandidaat zien welke vaardigheden al op een behoorlijk niveau zijn en waaraan hij nog moet werken.

Bij deze RIS-methode hoort ook een Tussen Tijdse Toets (verder TTT genoemd). Een TTT is een soort proefexamen waarbij de kandidaat met de examinator een proefroute rijdt en alles precies zo gaat als op het echte rij-examen. Als bovendien de Bijzondere Verrichtingen (bijv. parkeeropdracht of omkeeropdracht) reeds op het gewenste examenniveau zijn krijgt de kandidaat vrijstelling hiervoor bij het echte examen. Vaak neemt een TTT ook de eerste spanning weg omdat de kandidaat nu precies weet wat hem te wachten staat. Je kunt dus niet “zakken” voor een TTT. Na het proefexamen vertelt de examinator uitgebreid waar de kandidaat nog aan moet werken om zijn vaardigheden op examenniveau te krijgen.

Steeds meer rijscholen leiden hun instructeurs ook op tot RIS-instructeur.

Autisme


Ruim één procent van de Nederlanders – ca 190.000 mensen - heeft een vorm van autisme. De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) bedoelt met autisme het brede spectrum van autistische stoornissen zoals bij Asperger, PDD-NOS en klassiek autisme.

Informatie die via de zintuigen binnenkomt wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Zij zien vaak enorm veel details die zij vervolgens moeten verwerken tot een samenhangend geheel. Een autistisch iemand ziet niet alleen de auto van rechts die hij voorrang moet verlenen, maar ook de jongedame erin, met lang blond krullend haar en schitterende oorbellen terwijl ze een broodje kaas eet. Uit heel veel binnenkomende prikkels moeten zij selecteren wat op dat moment belangrijk is. Het kan voor hen soms moeilijker zijn het gedrag van de automobilisten om hen heen te voorspellen en daarop vooruitlopend te reageren.

Net als iedereen hechten mensen met een stoornis in het autistisch spectrum aan vrijheid en onafhankelijkheid. Een rijbewijs maakt hen mobiel en ondernemend zodat zij daarmee (mede) vorm kunnen geven aan hun leven. Het blijft een uitdaging een rijbewijs te bemachtigen. Graag wil ik hen op deze tocht vergezellen. Door zowel de opleiding bij de NVA als bij een landelijk opleidingsinstituut hoop ik als gespecialiseerd instructeur iets voor hen te mogen betekenen. Tijdens de opleiding is er ook aandacht besteed aan AD(H)D. Enerzijds het focussen op belangrijke verkeerstaken en anderzijds het verdelen van de aandacht (multitasken) vraagt inspanning van deze leerlingen

Faalangst


Faalangst betekent : angst om te falen. Angst om niet goed te presteren. Soms motiveert deze faalangst om maximaal voor te bereiden, te studeren of jezelf in te zetten. Soms echter kan de faalangst je blokkeren in plaats van motiveren. Als je behoorlijk bang bent het niet goed te doen kan de angst te groot worden waardoor je persoonlijk (deels) geblokkeerd raakt. Je kan dan niet meer laten zien wat je eigenlijk wel aan kennis en vaardigheden in je hebt. Kandidaten voelen dat als: “ik was er niet meer bij”, “ik was de weg kwijt” of “ik had een blackout en kon echt niet meer denken”.

Examenmoment
De meeste leerlingen voelen als er een examenmoment aanbreekt een bepaalde spanning. Dat is gebruikelijk en een normale reactie van het lichaam op een prestatie die geleverd moet worden. Deze prestatie kan een examen zijn maar ook een schooltoets of een sportwedstrijd. Sommigen krijgen buikpijn,anderen kunnen nauwelijks of minder eten, weer anderen krijgen klamme handen en sommigen slapen slecht. Zolang deze spanning beheersbaar blijft voor de kandidaat heeft hij het gevoel dat hij de regie blijft houden. De extra spanning zorgt voor extra adrenaline en daardoor blijf je scherp denken. Pas als je denkvermogen en je handelen wordt benadeeld door de heftige spanning spreken we van faalangst.

Specifieke opleiding faalangst-instructeur
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ongeveer 10% van de leerlingen die in het regulier onderwijs niet slaagden voor het eindexamen werd gehinderd door faalangst. Omdat hierbij ook een fors deel aspirant-rijbewijs-bezitters bij zijn is er voor instructeurs een extra opleiding om deze kandidaten te begeleiden en is er door het CBR voor deze kandidaten een meer specifiek faalangst-examen opgezet.

Ik ben gecertificeerd faalangst-instructeur en kan daardoor maximaal begeleiding bieden aan faalangstigen. Tijdens de rijlessen bouwen we aan kennis, aan vaardigheden en aan zelfvertrouwen. Iemand kan motorisch faalangstig zijn of juist cognitief faalangstig of sociaal faalangstig. Samen met de leerling zoeken we naar de beste mogelijkheid om meer zelfvertrouwen op te bouwen waardoor besluitvaardigheid en inschattingsvermogen groeit. En dat is van groot belang om een veilige en verantwoordelijke weggebruiker te worden. Mijn driejarige HBO-Psychologie-opleiding heeft mij zeker hiervoor de nodige instrumenten aangereikt.

Specifiek examen
Sommige faalangstigen doen het “gewone” CBR-examen en slagen en anderen kiezen voor het speciale “faalangst-CBR’-examen”. De exameneisen zijn bij beide examens precies gelijk en de werkelijk rij-tijd eveneens. Een gewoon examen duurt 55 minuten en een speciaal faalangst-examen duurt 80 minuten. De extra tijd gebruikt de examinator om rustig voor u begint aan uw examen uw situatie van faalangst te bespreken. Ook heeft u de mogelijkheid om tijdens de examenroute een time-out aan te vragen als de spanning u opeens overmant. De auto wordt stopgezet, de examen-rij-tijd stopt en na deze time-out wordt de route vervolgd tot alle onderdelen van de examenroute gereden zijn. In overleg met de leerling wordt gekeken aan welk examen van beide hij de voorkeur geeft. Omdat de examentijd langer is zijn de kosten van een faalangst-examen ook hoger.

Info
Voor meer informatie kunt u kijken op www.cbr.nl
De site verwijst ook door naar www.faalangst.nl waar u een test kunt doen om te kijken of een faalangst examen voor u van belang kan zijn.

Engelstalig


Soms is het praktischer voor een leerling engelstalig les te krijgen. Tijdens de lessen kan beslist worden of ook het praktijkexamen gedaan zal worden bij een engelssprekende examinator. Tot nu toe is mijn ervaring dat in het tweede deel van het lespakket langzaamaan wordt overgeschakeld naar de nederlandse taal en het praktijkexamen uiteindelijk in het nederlands wordt afgelegd. Het theorie examen kan desgewenst in het engels worden afgelegd.

Sometimes it can be more practical for a pupil to receive the lessons english-speaking. During the lessons can be decided of the practical examination will be sit for an english-speaking examiner. Up till now my experience is that after 15-20 hours people switch over gradually to the dutch language. Signposting and road signs are all in dutch and it’s important to interpret these signs on the right way. It is possible to sit for the written examination in english and to sit for the practical examination in dutch.